JAJAN SEKOTENG NO PRAPATAN KARANG AYU

OPO ARTINE GANTENG KANG

YEN ORA ISO KENTU

SEO KAKEK 365 PARIKAN SARKEM